Resevillkor vid bokning hos Upplev Norrköping AB (För sällskap på högst 9 personer)

Särskilda villkor för reguljärbokning logi, paket, evenemang, aktivitet eller transport visas nedan.
Upplev Norrköping AB (UNAB) ansvarar inför dig för kvaliteten och genomförandet av alla arrangemang de sålt till dig, oavsett om man själv producerat dem eller i sin tur inköpt dem hos arrangör, transportföretag eller annan underleverantör. Dessa är i sin tur ansvariga inför säljaren var och en för sin del av det kompletta researrangemanget och för att av dem kontrakterade producenter uppfyller sina åtaganden. UNAB ansvarar för evenemangs-, aktivitets-, måltids- och transportarrangemang, som biljetteras i UNABs namn. UNAB förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter i kataloger/broschyrer. UNAB förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren.

UNAB är skyldig att se till att:
– du får nödvändiga färdhandlingar.
– du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
– leverantör(erna) får betalt för de tjänster du köpt.

När blir min bokning bindande?
Både du och UNAB är bundna vid avtalet så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren och dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt eller delvis eller inte alls. Avbeställningsskydd gäller endast vid bokning av boende i Privat stuga och måste köpas samtidigt som bokningen görs.

När ska jag betala
Kunden skall betala senast vid den tidpunkt som framgår av villkoren nedan. UNAB får inte kräva annan slutbetalning än anvisningarna nedan.
- Callcenter: kund betalar via faktura eller med kreditkort vid telefon. Med kreditkort debiteras beloppet direkt vid bokningstillfället. Med faktura betalas beloppet 21 dagar före ankomst. Om bokning sker närmare än 21 dagar innan ankomst sker betalning vid bokningstillfället. Obs!! Vid bokning av biljett/paket till Bråvalla Festival/Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. sker betalning direkt vid bokningstillfället och endast med kreditkort.
- Online: betalning sker direkt vid bokningstillfället och endast med kreditkort. UNAB använder sig av 3D Secure så att kunden säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation. 3D Secure är en tjänst som identifierar köparen en extra gång för ökad säkerhet. Bankerna erbjuder betalningsgaranti i samband med detta. Vänd er till er bank för att få mer information.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av UNAB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att UNAB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. Personuppgiftsansvarig är UNAB. UNAB är skyldig att efter ansökan, en gång per år, gratis lämna besked om personuppgiftsbehandlingen, samt att på begäran rätta, blockera eller utplåna felaktigt behandlade personuppgifter.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Du riskerar att UNAB avbokar arrangemangen och debiterar dig för en avbokningsavgift på 160 kr. Om detta inte sker kommer du att få ersätta UNAB för alla kostnader UNAB drabbas av i form av avgifter från underleverantörer m.m.

Vid avbokning gäller följande avgifter (avgift per bokning)

Antal dagar för bokad ankomst:-1 dagarAnkomstdag
Boende (exkl. stuga)/Hotellpaket:160 krFullt pris
Stuga:250 krFullt pris
Evenemang, teater,show, transport:Fullt prisFullt pris
   

 


Reguljärbokning logi (exkl. stugor)

Avbokning av endast boende
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till UNAB. Fram till 17.00 dagen före ankomst kan du avboka mot en avgift på 160 kr. Vid avbokning senare än 17.00 dagen före ankomst eller utebliven ankomst debiteras första natten. Om du får förhinder på kort varsel och utanför kontorstid, ska du avboka hotellet genom att kontakta hotellet direkt, men måste i så fall meddela detta till säljaren inom två veckor. Återbetalning kan inte garanteras om avbokningen skett direkt till hotellet.

Vad gäller om jag bara vill ändra något?
Du har rätt att ändra t.ex. antalet rum eller antalet personer eller byta hotell och betalar då bara en ändringsavgift på 50 kr. Du får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. UNAB betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till UNAB. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd.

Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier under hyrestiden genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till ägaren eller dennes ombud. Du får inte använda hyresobjektet till annat än fritidsändamål, om inte detta avtalats skriftligen vid bokningen. Du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet än vad du angav vid bokningen. Om du tänker medföra något husdjur (max 2 st.), fråga då alltid vid bokningstillfället om det är tillåtet att ha husdjur i hyresobjeket.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall UNAB eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (turistbyran@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

 

Paket

Avbokning av logipaket/boende med evenemang/aktivitet/transport (exkl. paket med logi i privat stuga)
Du kan avboka muntligen eller skriftligen (turistbyran@norrkoping.se) till UNAB. Observera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av paket inkl. logi med evenemang/aktivitet/transport debiteras avbokningskostnaden för hotell (160 kr) och fullt pris för evenemang/aktivitet/transport.

Avbokning av paket med logi i privat stuga med evenemang/aktivitet/transport
Du kan avboka muntligen eller skriftligen (turistbyran@norrkoping.se) till UNAB. Observera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse. Du måste ha köpt avbeställningsskydd, och det måste köpas samtidigt som bokningen görs, för att kunna avboka logi i privat stuga, annars debiteras full kostnad (läs mer under ”Privat stuga”). Fullt pris debiteras oavsett för evenemang/aktivitet/transport.
Om du avbokar logi i privat stuga utan avbeställningsskydd
Fram till 21 dagar innan ankomst får du pengarna tillbaka förutom en expeditionsavgift på 250 kr. Om du avbokar mellan dag 21 och fram till ankomst ska du betala 90 % av hyran och expeditionsavgift på 250 kr. (Du får tillbaka 10 % av hyran minus expeditionsavgift på 250 kr). Om vi lyckas hyra ut hyresobjektet till någon annan, återbetalar vi dig ett belopp, som motsvarar den hyresgästens hyra, med avdrag för expeditionsavgiften på 250 kr.
Om du avbokar logi i privat stuga och har avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet kostar 50 sek per hyresobjekt och beställs vid bokningen. Fram till 21 dagar innan ankomst får du tillbaka pengarna förutom en expeditionsavgift på 250 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet. Om du avbokar mellan dag 21 fram till dagen före ankomst får du tillbaka pengarna förutom en expeditionsavgift på 250 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet om något av kriterierna under rubriken ”Men om det händer mig något” uppfylls.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaderna genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 50 kr. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,
c) när det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg bör sändas till säljaren så snart som möjligt. Intyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningsdatum, beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad gäller om jag bara vill ändra något?
Du har rätt att ändra t.ex. antalet rum eller antalet personer eller byta hotell eller logialternativ och betalar då bara en ändringsavgift på 50 kr. Du får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. UNAB betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om en föreställning eller transporttjänst inställs på kort varsel, gäller dock att återbetalning sker endast för biljetterna. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till UNAB. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd. Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier under hyrestiden genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till ägaren eller dennes ombud. Du får inte använda hyresobjektet till annat än fritidsändamål, om inte detta avtalats skriftligen vid bokningen. Du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet än vad du angav vid bokningen. Om du tänker medföra något husdjur (max 2 st.), fråga då alltid vid bokningstillfället om det är tillåtet att ha husdjur i hyresobjeket. För mer information om skyldigheter när du hyr privatstuga, se Resevillkor privatstuga.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall UNAB eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (turistbyran@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Särskilda villkor kan förekomma vid bokning av olika aktiviteter. De villkoren återfinns vid beskrivningen av aktiviteten. Mer information för er som har bokat paket med logi i privat stuga finns i ”Bra att veta” i Resevillkor privatstuga.

 

Evenemang, aktivitet eller transport utan boende

Avbokning av evenemang, aktivitet eller transport debiteras fullt pris för.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig, så har du rätt att avboka. UNAB betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om en föreställning eller transporttjänst inställs på kort varsel, gäller dock att återbetalning sker endast för biljetterna. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen. Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till UNAB. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd. Du måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Eventuella skador som uppkommer ska ersättas till ägaren eller dennes ombud.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall UNAB eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (turistbyran@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Särskilda villkor kan förekomma vid bokning av olika aktiviteter. De villkoren återfinns vid beskrivningen av aktiviteten.

 

Privat stuga

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen (turistbyran@norrkoping.se) till UNAB. Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse.
Om du avbokar utan avbeställningsskydd
Fram till 21 dagar innan ankomst får du pengarna tillbaka förutom en expeditionsavgift på 250 kr. Om du avbokar mellan dag 21 och fram till ankomst ska du betala 90 % av hyran och expeditionsavgift på 250 kr. (Du får tillbaka 10% av hyran minus expeditionsavgift på 250 kr). Om vi lyckas hyra ut hyresobjektet till någon annan, återbetalar vi dig ett belopp, som motsvarar den hyresgästens hyra, med avdrag för expeditionsavgiften på 250 kr.
Om du avbokar och har avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet kostar 50 sek per hyresobjekt och beställs vid bokningen. Fram till 21 dagar innan ankomst får du tillbaka pengarna förutom en expeditionsavgift på 250 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet. Om du avbokar mellan dag 21 fram till dagen före ankomst får du tillbaka pengarna förutom en expeditionsavgift på 250 kr och kostnaden för avbeställningsskyddet om något av kriterierna under rubriken ”Men om det händer mig något” uppfylls.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaderna genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 50 kr. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,
c) när det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg bör sändas till säljaren så snart som möjligt. Intyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningsdatum, beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. turistbyran@norrkoping.se

Vad gäller om jag bara vill ändra något?
Du har rätt att ändra t.ex. antalet rum eller antalet personer eller byta logi och betalar då bara en ändringsavgift på 50 kr.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. UNAB betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om en föreställning eller transporttjänst inställs på kort varsel, gäller dock att återbetalning sker endast för biljetterna. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till UNAB. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd. Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier under hyrestiden genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till ägaren eller dennes ombud. Du får inte använda hyresobjektet till annat än fritidsändamål, om inte detta avtalats skriftligen vid bokningen. Du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet eller på tomten, an vad du angav vid bokningen. Du måste visa hänsyn till dina grannar. Du måste städa ordentligt före avresan. Vid utebliven städning kommer sådan utföras på din bekostnad. Vid ankomsten kan du få lämna en depositionsavgift på 400 kr för städning till hyresvärden. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan hyresobjektet inspekterats och städning godkänts. Om du tänker medföra något husdjur (max 2 st.), fråga då alltid vid bokningstillfället om det är tillåtet att ha husdjur i hyresobjeket.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall UNAB eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (turistbyran@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Bra att veta vid bokning av privat stuga
Ankomst/avresa
Tillträdesdag är vanligtvis lördag vid veckobokning. Hyresobjekt disponeras, om inget annat angivits, från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen. Bekräftelse/faktura skickas på bokningen till den angivna fakturaadressen. Läs igenom denna noggrant för att undvika missförstånd. Kontrollera framförallt ankomst- och avresedatum. I den bifogade objektbeskrivningen finns också angivet var nyckeln finns, samt eventuell vägbeskrivning eller om ägaren ska kontaktas för detta. Meddela beräknad ankomsttid till ägaren snarast eller senast 14 dagar innan ankomst.

Utrustning
Hyresobjekten är i de flesta fall besiktigade av någon av förmedlarna. Alla hyresobjekt är utrustade för självhushåll. Sänglinne, handdukar och förbrukningsartiklar tar hyresgästen med sig själv. I vissa stugor kan sänglinne hyras och betalas direkt vid bokningstillfället alternativt vid ankomst och då betala direkt till husägaren. Standarden på möbler och inredning varierar och är ibland enkel. Hushållsmaskiner som går sönder kan inte alltid repareras under hyrestiden. Varmvattenberedaren kan vara av mindre storlek, vilket innebär att alla inte kan duscha direkt efter varandra.

Bäddar
Antalet bäddar som är angivet i objektbeskrivningen är angivet under varje bild och medföljer även bekräftelsen/fakturan. Antal övernattande personer får inte överstiga det antal som du angav vid beställningen. Detta med undantag av max 1 barn under 3 år. Extrabäddar är oftast enkla, bäddsoffor i vardagsrum eller hopfällbara gästsängar, som gästen själv placerar ut. Dagbesökare får ej övernatta utan ägarens tillåtelse, som då har rätt till ersättning. Det är ej tillåtet att sätta upp tält eller husvagn på tomten utan ägarens medgivande.

Priser - stugor
Priserna är i svenska kronor och vi ber även utländska kunder att göra inbetalningar i svenska kronor. Ett frivilligt avbeställningsskydd på 50 kronor tillkommer. Elektricitet och moms ingår. Under varje hyresobjekt står priset angivet per dygn och eller vecka. Det förekommer två prisklasser, en för högsäsong (H) och en för lågsäsong (L). Stugor som kan hyras per dygn markeras med ytterligare en prisklass, dygnspris (D). En del av hyresobjekten som kan hyras per dygn, kan dock inte bokas förrän tidigast 14 dagar innan ankomst.

Husdjur och rökning
Om husdjur är tillåtet eller inte står angivet i objektbeskrivningen och är markerat i symbolrutan. Vill du ta med dig husdjur måste du uppge det vid bokningstillfället. Observera också att många hyresobjekt ej tillåter rökning inomhus. Även om husdjur och rökning inte är tillåtet kan det ha förekommit tidigare.

Städning
Självhushåll innebär att du städar själv. Extrakostnad debiteras om detta inte är utfört. Vid ankomsten kan du få lämna en deposition på 400 kronor för städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan hyresobjektet inspekterats och städningen godkänts. För att själv kunna utföra en ordentlig städning före avresan tar du säkrast med dig eget rengöringsmedel. I vissa stugor kan slutstädning beställas direkt vid bokningstillfället alternativt vid ankomst och då betala direkt till husägaren.

Omgivningen
Sommaren är en aktiv period. Många renoverar sitt hus, vägar rustas upp och kanske grannen har fest. Detta kan medföra störande ljud i omgivningen. Runt om eller i semesterstugor etc. förekommer ibland bland annat insekter som t ex getingar, flugor, myror eller spindlar och spindelväv. Förmedlaren eller ägaren kan inte göras ansvariga för detta. Större insektsangrepp måste omedelbart meddelas, så att åtgärd kan sättas in. Alla angivna avstånd i objektbeskrivningen eller under bilderna är ungefärliga. Närmaste affär kan vara enbart sommar öppen.

Källsortering och kompostering
Nästan allt vi gör påverkar omgivningen på ett eller annat sätt. Källsortering av olika typer av förpackningsmaterial, papper och glas är därför att rekommendera. Miljöstationer finns utmärka på turistbyråns kartor.

Inbetalning
Bokningen ska vara betald innan ankomst om inte särskild överenskommelse gjorts med bokningspersonalen. Har du bokat ett boende men ej kommer, utan att avbokning skett, kommer vi att debitera dig full hyreskostnad för den tid vi ej lyckas hyra ut igen. Vid avbokning ska du kontrollera att du fått en avbokningsbekräftelse, oavsett om du betalat något eller ej. Mer information hittar du under allmänna villkor.