Resevillkor vid bokning hos Norrköpings kontaktcenter (För sällskap på högst 9 personer)

Särskilda villkor för reguljärbokning logi, paket, evenemang, aktivitet eller transport visas nedan.
Norrköpings kontaktcenter (KC) ansvarar inför dig för kvaliteten och genomförandet av alla arrangemang de sålt till dig, oavsett om man själv producerat dem eller i sin tur inköpt dem hos arrangör, transportföretag eller annan underleverantör. Dessa är i sin tur ansvariga inför säljaren var och en för sin del av det kompletta researrangemanget och för att av dem kontrakterade producenter uppfyller sina åtaganden. KC ansvarar för evenemangs-, aktivitets-, måltids- och transportarrangemang, som biljetteras i KCs namn. KC förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter i kataloger/broschyrer. UNAB förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren.

KC är skyldig att se till att:
– du får nödvändiga färdhandlingar.
– du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
– leverantör(erna) får betalt för de tjänster du köpt.

När blir min bokning bindande?
Både du och KC är bundna vid avtalet så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren och dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt eller delvis eller inte alls. 

När ska jag betala
Kunden skall betala senast vid den tidpunkt som framgår av villkoren nedan. KC får inte kräva annan slutbetalning än anvisningarna nedan.
- Online: betalning sker direkt vid bokningstillfället och endast med kreditkort. KC använder sig av 3D Secure så att kunden säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation. 3D Secure är en tjänst som identifierar köparen en extra gång för ökad säkerhet. Bankerna erbjuder betalningsgaranti i samband med detta. Vänd er till er bank för att få mer information.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av KC. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att KC har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. Personuppgiftsansvarig är KC. KC är skyldig att efter ansökan, en gång per år, gratis lämna besked om personuppgiftsbehandlingen, samt att på begäran rätta, blockera eller utplåna felaktigt behandlade personuppgifter.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Du riskerar att KC avbokar arrangemangen och debiterar dig för en avbokningsavgift på 160 kr. Om detta inte sker kommer du att få ersätta KC för alla kostnader KC drabbas av i form av avgifter från underleverantörer m.m.

Vid avbokning gäller följande avgifter (avgift per bokning)

Antal dagar för bokad ankomst:-1 dagarAnkomstdag
Boende/Hotellpaket:160 krFullt pris
Evenemang, teater,show, transport:
Fullt pris
Fullt pris   

 


Reguljärbokning logi

Avbokning av endast boende
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till KC. Fram till 17.00 dagen före ankomst kan du avboka mot en avgift på 160 kr. Vid avbokning senare än 17.00 dagen före ankomst eller utebliven ankomst debiteras första natten. Om du får förhinder på kort varsel och utanför kontorstid, ska du avboka hotellet genom att kontakta hotellet direkt, men måste i så fall meddela detta till säljaren inom två veckor. Återbetalning kan inte garanteras om avbokningen skett direkt till hotellet.

Vad gäller om jag bara vill ändra något?
Du har rätt att ändra t.ex. antalet rum eller antalet personer eller byta hotell och betalar då bara en ändringsavgift på 50 kr. Du får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. KC betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till KC. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd.

Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier under hyrestiden genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till ägaren eller dennes ombud. Du får inte använda hyresobjektet till annat än fritidsändamål, om inte detta avtalats skriftligen vid bokningen. Du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet än vad du angav vid bokningen. Om du tänker medföra något husdjur (max 2 st.), fråga då alltid vid bokningstillfället om det är tillåtet att ha husdjur i hyresobjeket.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall KC eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (bokning@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

 

Paket

Avbokning av logipaket/boende med evenemang/aktivitet/transport 
Du kan avboka muntligen eller skriftligen (bokning@norrkoping.se) till KC. Observera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av paket inkl. logi med evenemang/aktivitet/transport debiteras avbokningskostnaden för hotell (160 kr) och fullt pris för evenemang/aktivitet/transport.

Vad gäller om jag bara vill ändra något?
Du har rätt att ändra t.ex. antalet rum eller antalet personer eller byta hotell eller logialternativ och betalar då bara en ändringsavgift på 50 kr. Du får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. KC betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om en föreställning eller transporttjänst inställs på kort varsel, gäller dock att återbetalning sker endast för biljetterna. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen (t.ex. hotellet). Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till KC. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd. Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier under hyrestiden genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella skador som uppkommer under hyrestiden ska ersättas till ägaren eller dennes ombud. Du får inte använda hyresobjektet till annat än fritidsändamål, om inte detta avtalats skriftligen vid bokningen. Du får inte låta fler personer övernatta i hyresobjektet än vad du angav vid bokningen. Om du tänker medföra något husdjur (max 2 st.), fråga då alltid vid bokningstillfället om det är tillåtet att ha husdjur i hyresobjeket. För mer information om skyldigheter när du hyr privatstuga, se Resevillkor privatstuga.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall KC eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (bokning@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Särskilda villkor kan förekomma vid bokning av olika aktiviteter. De villkoren återfinns vid beskrivningen av aktiviteten. Mer information för er som har bokat paket med logi i privat stuga finns i ”Bra att veta” i Resevillkor privatstuga.

 

Evenemang, aktivitet eller transport utan boende

Avbokning av evenemang, aktivitet eller transport debiteras fullt pris för.

Vad händer om något gått snett? Vad har jag för rättigheter?
Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig, så har du rätt att avboka. KC betalar då tillbaka allt det du betalat dem, med avdrag för de delar av arrangemanget, som du ev. redan hunnit utnyttja. Om en föreställning eller transporttjänst inställs på kort varsel, gäller dock att återbetalning sker endast för biljetterna. Om det blir något fel efter ankomst, försök att få detta rättat på platsen. Om du vill klaga i efterhand bör du i första hand vända dig till KC. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vara över 18 år för att boka. Du är skyldig att kontrollera den skriftliga bekräftelse du har fått på din bokning, för att på så sätt undvika missförstånd. Du måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Eventuella skador som uppkommer ska ersättas till ägaren eller dennes ombud.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om kunden framför klagomål som inte är obefogade, skall KC eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Reklamationer av arrangemang måste ske skriftligt (bokning@norrkoping.se). Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan också hjälpa dig.

Särskilda villkor kan förekomma vid bokning av olika aktiviteter. De villkoren återfinns vid beskrivningen av aktiviteten.